logo ingenieursbureau van iwaarden

wat?
waarom?
waarvoor?
wie?
waar?
ervaring!
actueel
contact
Facebook LinkedIn

wat is
ingenieursbureau van iwaarden?

ingenieursbureau van iwaarden is een algemeen bouwkundig ontwerp- en adviesbureau met het accent op het verduurzamen en herbestemmen van gebouwen.

Onze passie is een wereld met alleen nog maar duurzame gebouwen, liefdevol ontworpen, met prettige materialen, die circulair aan veranderende wensen kunnen worden aangepast en daarom door hun gebruikers worden gekoesterd.

Wij werken vanuit Noordwelle, met zicht op de duinen van de Kop van Schouwen waar we ons laten inspireren door de weidsheid van de natuur en het landschap rondom ons heen en vanuit Aardenburg, met zijn lange historie en rijke cultuur. Dit blijft ons motiveren om met veel energie te werken aan een duurzame wereld met aandacht voor het kleinschalige.

Onze opdrachtgevers zijn particulieren, stichtingen, VvE's, energiecoöperaties en vastgoedbedrijven.


•  i n g e n i e u r s b u r e a u  v a n   i w a a r d e n
•  m a r k t   2 4
•  4 5 2 7   c n    a a r d e n b u r g
•  0 1 1 7 - 3 0 9 1 2 6
•  k v k n r .   5 1 4 4 2 6 4 7